Giới thiệu khoa

Các bộ môn trực thuộc

-          Dệt (Trưởng bộ môn: Nguyễn Quế Anh)

-          May (Trưởng bộ môn: Đinh Hồng Khang)

Các ngành và chuyên ngành đào tạo

-          Công nghệ may

-          Công nghệ dệt

Nhân sự

-          Trưởng khoa: Nguyễn Quế Anh (Thạc sĩ)

-          Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

-          Điện thoại khoa: 08.37313631

gaziantep escort
katalog fiyatlari