Tin tức - Sự kiện

Điểm thi

Thông báo

Hướng dẫn xem điểm tin hoc ứng dung cô Dung

Cô đã upload điểm từ lâu, nếu muốn xem lại em làm như sau:

Vào trang web của khoa, tạm thời chỉ nhìn thấy được khoảng 10 trang gần đây -> về ...

Đọc tiếp ...